Баннер

Холбоос

Ном, товхимол
Технологи нэвтрүүлэх гарын авлага
Мал аж ахуй, газар тариалан хосолсон загвар ахуйг хөгжүүлэх экстейншиний тогтолцоог бэхжүүлэх төслийн хүрээнд "Технологи нэвтрүүлэх гарын авлага" ном нь шинэчлэгдэн гарлаа.