Баннер

Холбоос

Ном, товхимол
Бууцан бордоо бэлтгэх технологийн гарын авлага
Энэхүү технологийн гарын авлагыг хөдөө аж ахуйн салбарын албан хаагчид, газар тариалан үйлдвэрлэл эрхлэгчид, эрдэм шинжилгээний ажилтан оюутан нийт хэрэглэгчдэд зориулав.