Баннер

Холбоос

Ном, товхимол
Хөдөө аж ахуйн салбарт шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжсэн төслүүдийн үр дүнгийн эмхтгэл
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны захиалгаар 2001-2011 онд Шинжлэх ухаан технологийн сангаас тус салбарт нийт 150 гаруй төсөл санхүүжилт авч хэрэгжснээс энэхүү эмхтгэлд мал аж ахуй, мал эмнэлэг, газар тариалангийн чиглэлээр 49 төслийг сонгон авч танилцуулж байна.