Баннер

Холбоос

Ном, товхимол
Хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн салбарт шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжсэн төслүүдийн үр дүнгийн эмхтгэл
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны захиалгаар 2001-2011 онд Шинжлэх ухаан технологийн сангаас тус салбарт нийт 150 гаруй төсөл санхүүжилт авч хэрэгжснээс энэхүү эмхтгэлд хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлийн 24 төслийг сонгон авч танилцуулж байна.