Эрх зүй

Оюуны Өмчийн Газрын сургалтанд төвийн мэргэжилтнүүдийг хамрууллаа

Төвийн нийт ажилтнуудыг оролцуулсан “Оюуны бүтээл-Оюуны өмч-Шинэ бүтээл” “Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн хамгаалалт” сэдэвт сургалтыг Оюуны Өмчийн Газартай хамтран 11 сарын 6-нд зохион байгуулав. Сургалтанд хамрагдсанаар Оюуны өмчийн талаар тодорхой цогц ойлголттой болж  үйл ажиллагаандаа ашиг...

Тогтоол

ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030 БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСАД ҮНДЭСНИЙ ИННОВАЦИЙН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ  ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ...

Хууль, эрх зүй

Төрийн албаны тухай хууль Төсвийн тухай хууль Хөдөлмөрийн хууль Инновацийн тухай хууль Малын генетик нөөцийн тухай хууль Малын эрүүл мэндийн тухай хууль...

Шинэ мэдээ

March 12, 2020

Тогтоол

October 3, 2019

© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. agrinfo.mn