Эрх зүй

Тогтоол

ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030 БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСАД ҮНДЭСНИЙ ИННОВАЦИЙН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ  ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ...

Хууль, эрх зүй

Төрийн албаны тухай хууль Төсвийн тухай хууль Хөдөлмөрийн хууль Инновацийн тухай хууль Малын генетик нөөцийн тухай хууль Малын эрүүл мэндийн тухай хууль...

Шинэ мэдээ

Тогтоол

October 3, 2019

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. agrinfo.mn