Эрх зүй

Зохиогчийн эрх

Оюуны өмч гэж : Хүний бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон үйлдвэрлэлийн болон утга зохиол урлагийн салбарын бүтээл, худалдаанд хэрэглэгддэг нэр болон дүрс юм. ОЮУНЫ ӨМЧ 2 САЛБАРТ ХУВААГДДАГ.  Аж үйлдвэрийн өмч Шинэ бүтээл Ашигтай загвар Бүтээгдэхүүний загвар Барааны тэмдэг...

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ №    Бүрдүүлэх материал 1.Өргөдлийн маягт Өргөдлийн маягтыг компьютерээр бөглөх ба бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөхөөс гадна өөрт хамааралгүй мэдээллийг устгаж болохгүй.www.ipoim.mn сайтаас зохиогчийн эрхийн өргөдлийн маягтыг татаж авна. ...

Оюуны Өмчийн Газрын сургалтанд төвийн мэргэжилтнүүдийг хамрууллаа

Төвийн нийт ажилтнуудыг оролцуулсан “Оюуны бүтээл-Оюуны өмч-Шинэ бүтээл” “Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн хамгаалалт” сэдэвт сургалтыг Оюуны Өмчийн Газартай хамтран 11 сарын 6-нд зохион байгуулав. Сургалтанд хамрагдсанаар Оюуны өмчийн талаар тодорхой цогц ойлголттой болж  үйл ажиллагаандаа ашиг...

Тогтоол

ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2030 БАТЛАХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСАД ҮНДЭСНИЙ ИННОВАЦИЙН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ  ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ...

Хууль, эрх зүй

Төрийн албаны тухай хууль Төсвийн тухай хууль Хөдөлмөрийн хууль Инновацийн тухай хууль Малын генетик нөөцийн тухай хууль Малын эрүүл мэндийн тухай хууль...

Шинэ мэдээ

© 2021 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. agrinfo.mn