Эрх зүй

Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Монгол улсын хууль
Гарчиг Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хавсралт файл
1. Малын генетик нөөцийн тухай 2017-12-14 2027-12-14 [Татах]
2. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай 2017-12-18 2027-01-15 [Татах]
3. ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ТУХАЙ 2017-11-13 2017-11-13 [Татах]
4. МАЛЫН УДМЫН САН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 2017-11-13 2017-11-13 [Татах]
5. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 2003-06-20 2017-11-13 [Татах]
6. Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2011-05-06 2011-05-06 [Татах]
7. УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2010-11-25 2011-01-01 [Татах]
8. УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ 2007-11-15 2008-01-02 [Татах]
9. ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 2008-05-29 2008-05-29 [Татах]
10. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ 2009-12-17 2010-01-02 [Татах]
11. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ТУХАЙ 2011-06-02 2012-06-01 [Татах]
12. ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2006-12-28 2006-12-28
13. ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ 1999-10-07 1999-10-07 [Татах]
14. ХУВИРГАСАН АМЬД ОРГАНИЗМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2007-06-28 2007-06-28 [Татах]
15. ХОРШООНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 1998-01-08 1998-01-08 [Татах]
16. УСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2004-04-22 2004-07-01 [Татах]
17. ҮРИЙН ТАРИАЛАНГИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 1999-07-02 1999-07-02 [Татах]
18. УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2007-11-15 2007-11-15 [Татах]
19. ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 1998-05-07 1998-06-15 [Татах]
20. ТАРИМАЛ УРГАМЛЫН ҮР, СОРТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 1999-06-17 1999-06-17 [Татах]
21. ТАРИАЛАНГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2004-04-22 2004-04-22 [Татах]
22. МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2002-06-27 2002-06-27 [Татах]
23. НӨХӨРЛӨЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 1995-05-11 1995-05-11 [Татах]
24. МАЛЫН УДМЫН САН, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2001-06-07 2001-06-07 [Татах]
25. МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2004-05-14 2004-07-01 [Татах]
26. КОМПАНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ 1999-07-02 1999-07-02 [Татах]
27. ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ 2007-07-27 2007-07-27 [Татах]
28. ГАЗРЫН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/ 2002-06-07 2003-01-01 [Татах]