Эрх зүй

Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Тусгай зөвшөөрөл
Гарчиг Хариуцан олгох газар
1. Гаалийн болон НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх тоног төхөөрөмжийн жагсаалт
2. Шинээр зохион бүтээсэн болон гадаадаас авсан мал, амьтны эм, үр, үр хөврөлийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах, үржлийн мал, амьтныг гадаадад гаргах Хүнс,хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
3. Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, борлуулах Хүнс,хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
4. Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох Хүнс,хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
5. Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх Хүнс,хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
6. Сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинаас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх Хүнс,хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам
7. Тамхины ургамал тарих, тамхи үйлдвэрлэх Хүнс,хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам