Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Зээл
Ерөнхий хайлт:  
Зээлийн нэр Олгогч
1. Хөдөө аж ахуйн зээл ХААН банк
2. Аймгуудын Засаг даргын тамгын газрын дэргэдэх сангийн зээл ХААН банк
3. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн зээл ХААН банк
4. Бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн зээл ХААН банк
5. Бүс нутгийн эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөр ХААН банк
6. Жижиг Дунд Үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих, байгаль орчныг хамгаалах 2 үе шаттай төслийн зээл ХААН банк
7. Францын хүнсний тусламжийн сангийн зээл ХААН банк
8. Бизнесийн зээл ХААН банк
9. Малчны зээл ХААН банк
10. Малчны зээл Хас банк
11. ADRA бүлгийн зээл ХААН банк
12. Хөдөөгийн ядуурлыг бууруулах бүлгийн зээл ХААН банк
13. “Монголд Үйлдвэрлэл Хөгжүүлье-2” төслийн зээл ХААН банк
14. Малын индексжүүлсэн даатгал төсөл ХААН банк
15. Малчны бүлгийн зээл Хас банк
16. ХХААХҮЯам хүүгийн хөнгөлөлттэй төслийн зээл Хас банк
17. Ургацын зээл Хас банк
18. Японы төслийн зээл Худалдаа хөгжлийн банк
1 Нийт тоо: 18