Мэдээ, мэдээлэл

Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Цаг үе, үйл явдал
Ноолуур хөтөлбөр
Монгол Улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлж буй “Ноолуур” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2017 оны 02-р сарын 10-ны өдрийн ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн ажлын хэсэг байгуулах тухай А/38-р тушаалын дагуу доорхи бүрэлдхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн яам
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
 Гадаад хэргийн яам
Татбарын ерөнхий газар
 Гаалийн ерөнхий газар
Үндэсний хөгжлийн газар
Үндэсний статистикийн хороо
Стантарт, хэмжил зүйн газар
Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль
Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн
Монголын ноос, ноолуурын холбоо
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв
Хөтөлбөрийн зорилго нь “Монгол ямааны ноолуураар үйлдвэрлэсэн өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлж, экспортыг нэмэгдүүлэх замаар нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд  оршино. Уг хөтөлбөр нь одоогийн байдлаар ажлын хэсгийн хүрээнд боловсруулагдаж засгийн газарт танилцуулахаар бэлтгэл ажилаа ханган ажиллаж байна.
Сэтгэгдэл
Нэр: *
Сэтгэгдэл: *
Хамгаалалтын код: *