Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Халх голын бүс нутагт ХАА-г сэргээн хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: Койка
Хэрэгжих хугацаа: 2008-2009