Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Өндөг, махны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: БНЧУ-ын ЗГ
Хэрэгжих хугацаа: 2002-2009