Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Малын гаралтай бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, түүний хяналтын систем” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: Койка
Хэрэгжих хугацаа: 2008-2010