Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“МАА, газар тариалан хосолсон загвар аж ахуйг хөгжүүлэх экстейншиний тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: Жайка
Хэрэгжих хугацаа: 2010-2012