Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Өмнөд өмнөдийн хамтын ажиллагаа”-ны хөтөлбөр
Санхүүжүүлэгч байгууллага: МУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар
Хэрэгжих хугацаа: 2010-2012