Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
БИЗНЕСЭЭ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ БОЛОН ЗАХ ЗЭЭЛД ХОЛБОХОД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ
Санхүүжүүлэгч байгууллага: Мэрси кор Монгол, Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн, Вант Улсын Адвенчирист бүлэг
Хэрэгжих хугацаа: 2010-2011 он
Санхүүжүүлэгч:  Мэрси кор Монгол, Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн, Вант Улсын Адвенчирист бүлэг
Хэрэгжүүлэгч:     Мэрси кор Монгол ОУБ
Зорилго:                 Орон нутгийн түүхий эд, үйлчилгээнд суурилсан ЖДҮ-ийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг өртөг нэмэгдүүлэн үйлдвэрлэж, бизнесийн болон зах зээлийн    
                                  өргөтгөл хийн,   өрсөлдөх  чадварыг нэмэгдүүлснээр зорилтот сумдын эдийн засгийн хөгжил болон нийгмийн орчинд ажил эрхлэлт, худалдааг         
                                  сайжруулах зорилготой.
Хэрэгжих хугацаа:2010-2011 он
Хаяг:                       Улаанбаатар, Монгол улс24 Энхтайваны өргөн чөлөө, Баянзүрх
Холбоо барих:     Утас:461145  Факс: 461048
  Хэрэгжих газар:3 аймгийн 13 сум Төв (Эрдэнэсант, Өндөрширээт, Баян-Өнжүүл, Сэргэлэн, Баян, Баянжаргалан сум) Өвөрхангай (Хархорин, Бүрд сум)  Хэнтий       
                                 (Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Өмнөдэлгэр, Биндэр, Дадал сум)