Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Шинжлэх ухаан, технологи
Ерөнхий хайлт:  
Хүлэмжийн хөрсийг б‎элтгэх:              Лооль тариалах хүл‎эмжийн хөрсний ялзмагт үеийн зузаан 30 см-‎ээс багагүй байна. Лооль тарих хүл‎‎эмжийн хөрсийг 1м2 талбайд 5-7 кг бууц, 0.6 кг суперфосфат, 0.4 кг хүх‎э‎р хүчлийн калийн бордоогоор тус тус бордож 25 см-‎ээс доошгүй гүнд хагална. Хавар үрслэг суулгахын өмнө дахин хагалж тэгшл‎ээд талбайн гадаргыг хайрцаглах, хамарлах зэ‎ргээр ...

Дэлгэрэнгүй

Хэмх тариалалт Хүлэмжийн хөрсийг бэлтгэх:  Намар хүлэмжийн 1 м2 талбай тутамд 7-10 кг сайтар ялзарсан бууцаар бордож хөрсийг 25-30 см гүн хагална. Хавар тарихын өмнө дахин хагалж тэгшлээд үрслэг суулгахаах хэд хоногийн өмнө хөрсний гадаргууг нийлэг хальсаар (хар өнгөтэй бол сайн) хучна. Х‎‎эмхийн сортууд:                        Сүүлийн жилүүд‎‎эд Улаанбаатар орчмын нийлэг хальсан хүлэмжинд ОХУ-ын селекци үрийн аж ахуйн “Партенокарпик” фирмийн шавьжаар ...

Дэлгэрэнгүй

1. Талбайн тэгшилгээ. 1.1. Хөрсний чийг 15-18 % байхад тэгшлэгээний ажлыг хийх нь зохимжтой. 1.2. Тариалалтын өмнө буюу цэнэг усалгаа хийх үед түүнчлэн давсжсан хөрсийг угаах үед урсгал буюу ашиглалтын тэгшилгээг хийнэ. Урсгал тэгшилгээ жил бүр 1-2 удаа хийгдэнэ. 1.3. Хэрэв гадаргуугийн усалгаа хийх бол урсгал тэгшилгээ хийгдсэн талбайд усалгааны түр суваг болон ариг, шанг усалгаа хийхийн өмнө татна. Усалгааны түр сувгийг ихэвчлэн суваг ухагч машинаар 100-200 метрийн зайтайгаар, зурвасыг 50-200 метрийн зайтайгаар татна. 2. Усалгааны горим Хөдөө аж ахуйн таримал ургамалд шаардагдах усны хэмжээг ...

Дэлгэрэнгүй

1980 оноос өмнө Хятад улс нь уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлж байсан бөгөөд  хүн амын нягтаршил, бэлчээрийн хомсдол  зэргээс шалтгаалаад эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх шаардлагатай болсон. Бэлчээрийн уламжлалт мал аж ахуй нь үр ашиг багатай, малын ашиг шимийг бүрэн дүүрэн ашиглаж чаддаггүй, бэлчээрийг талхалж бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэх сөрөг нөлөөтэй. Харин эрчимжсэн мал аж ахуйн хувьд малыг нэг дор маллаж, ашиг шимийг бүрэн дүүрэн ашиглаж нэг малаас авах нэгж бүтээгдэхүүний хэмжээг ...

Дэлгэрэнгүй

  Технологийн нэр Гарсан бүтээгдэхүүн Хэрэгжүүлсэн байгууллага 1.    Байгалийн гаралтай эм бэлдмэл үйлдвэрлэх Асваргал Уламжлалт анагаахын шинжлэх ухаан, технологи, үйлдвэрлэлийн нэгдэл Нейровален Барагшун Бэрхэссазин Прокатрин, Склерон, Цинаспол, Стеллариафитин Алюмекатин,              Тамета-3 2.    ...

Дэлгэрэнгүй

“Монголын инновацийн холбоо” ТББ-ын эрхэм зорилго: “Иргэдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, нийгэмд инновацийн соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлээр олон талт үйл ажиллагаа явуулах замаар шинжлэх ухаан технологи, инновацийн хөгжлийн таатай орчин бий болгох, үндэсний инновацийн үр ашигтай тогтолцоо бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, улмаар мэдлэгт суурилсан инновацийн эдийн засагтай, хөгжингүй Монгол улсыг бүтээн байгуулахад хувь нэмэр оруулах явдал мөн”. “Монголын инновацийн ...

Дэлгэрэнгүй

Арьс шир боловсруулах  үйлдвэрүүдэд ихэвчлэн дараах  нэр төрлийн  химийн бодисууд өргөн хэрэглэгддэг.   2830.10.00 Сульфид натри:   Усгүй цагаан  өнгөтэй масс буюу ялтас, усанд  уусдаг, агаарт сульфатжуулна. Усжсан талст/ 9 молекул устай/ өнгөгүй, эсвэл цэвэршилтийн  хэсгээсээ хамааран  ногоовтор өнгөтэй байна.Үс зумлагч/ арьс идээлэхэд буюу ариун цэврийн бэлдмэлд/ ба шимэгчийн  эсрэг болгон ашигладаг. БНХАУ-аас хүхэрт натри нь ихэвчлэн хүрэн улаан өнгөтэй, том ширхэгтэй талст байдлаар худалдаанд нийлүүлэгддэг. Арьс, салстад хүрэлцэх, ...

Дэлгэрэнгүй

Нэг. Ил талбайд хүнсний ногоо тариалах технологи. 1. Сэлгээ. Олон наст хүнсний ногоог сэлгээнд байрлуулах боломгүй тул ЭТС- ийн эргэлтийн талбайгаас тусад нь талбай гаргана. Хүнсний ногооны сэлгээг зохион байгуулахад доорх шаардлагыг анхаарна. - Сонгино, сармис мэт үндэсний систем нь хөрсний өнгөн хэсэгт тархдаг ургамлыг лууван, манжин мэт хөрсний гүнд үндэс нь тархдаг үндэс үрт ногоотой сэлгэх нь зүйтэй. - Нэг овгийн ургамлыг сэлгээнд жил дараалан тариалж болохгүй. - Байцаа, төмс, хэмх, ...

Дэлгэрэнгүй

1 Нийт тоо: 8